Településrendezési szakügyintéző

A Vas Megyei Kormányhivatal a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet

településrendezési szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Kőszegi u. 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az állami főépítész irányítása mellett részt vesz a jogszabályokban meghatározott állami főépítészi feladatellátásban (településfejlesztési dokumentumok, településrendezési tervek, településképi rendeletek véleményezése, hatósági eljárások lefolytatása), segíti a Vas Megyei Területi Tervtanács munkáját.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és ügyrendje, továbbá felettesei által meghatározott munkamegosztás szerint feladatok ellátása a jogszabályokban, belső utasításokban foglaltaknak megfelelően.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet
• Felsőoktatásban szerzett építész- vagy településtervező- szakképzettség
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) és építésügyi szakrendszerek ismerete
• közigazgatási gyakorlat
• mesterképzésben – egyetemi végzettségnek megfelelő – megszerzett szakképzettség
• településtervezői- vagy önkormányzati főépítészi gyakorlat, illetve vizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal, önéletrajz minta elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/hu/vas a honlap főoldalának jobb oldalán, a „Közszolgálati önéletrajz” ablakon keresztül
• motivációs levél
• iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata
• három hónapnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. §. (2) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben a (4) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Guttmann Tibor osztályvezető nyújt, a 06-94/795-355 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton: a pályázatnak a Vas Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Településrendezési szakügyintéző.

személyesen: Vas Megyei Kormányhivatal Jogi és Humánpolitikai Főosztály Humánpolitikai Osztály, 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 5. A pályázati felhívás közzétételre kerül a közszféra állásportálján is a (www.kozigallas.hu) oldalon. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a kormányhivatal honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

Részletek itt!

Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. Bővebben