Pályázat településrendezési szakügyintéző munkakör betöltésére

A Vas Vármegyei Kormányhivatal a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet településrendezési szakügyintéző munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Állami Főépítészi Iroda

Vas vármegye, 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az állami főépítész irányítása mellett részt vesz a jogszabályokban meghatározott állami főépítészi feladatellátásban (településfejlesztési dokumentumok, településrendezési tervek, településképi rendeletek véleményezése, hatósági eljárások lefolytatása, szakkérdés vizsgálatok, szakmai vélemények, kizárások), segíti a Vas Vármegyei Területi Tervtanács munkáját. A Vas Vármegyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és ügyrendje, továbbá felettesei által meghatározott munkamegosztás szerint feladatok ellátása a jogszabályokban, belső utasításokban foglaltaknak megfelelően.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 magyar állampolgárság,

 cselekvőképesség,

 büntetlen előélet,

 felsőoktatásban szerzett építészmérnök, településmérnök és tájépítészmérnök

szakmacsoportokba tartozó szakképzettség,

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) és építésügyi szakrendszerek ismerete,

 közigazgatási gyakorlat,

 építésigazgatásban szerzett gyakorlat,

 mesterképzésben – egyetemi végzettségnek megfelelő -megszerzett szakképzettség,

 településtervezői- vagy önkormányzati főépítészi gyakorlat, illetve vizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal, önéletrajz minta elérhetősége:

www.kormanyhivatal.hu/hu/vas a honlap főoldalának jobb oldalán, a „Közszolgálati önéletrajz” ablakon keresztül,

 motivációs levél,

 iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata,

 három hónapnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. §. (2) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben a (4) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn,

 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Guttmann Tibor osztályvezető nyújt, a 06-94/795-355 telefonszámon, illetve Csermelyi Andrea állami főépítész a 06-94/795-358 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton kérjük benyújtani a Vas Vármegyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztályára Guttmann Tibor Osztályvezető Úr részére a guttmann.tibor@vas.gov.hu és Csermelyi Andrea Állami főépítész Asszony részére a csermelyi.andrea@vas.gov.hu e-mail címekre.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 31.

A pályázati felhívás közzétételre kerül a közszféra állásportálján is a (http://kozszolgallas.ksz.gov.hu) oldalon. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a kormányhivatal honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. Bővebben