Nyílt, országos művészeti tervpályázat

Szombathelyi civil szervezetek 2020. január 22-én, a magyar kultúra napján felhívást tettek közé, miszerint létesüljön Szombathelyen az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátumra utaló emlékmű a tragikus esemény 100. évfordulója alkalmából.  

A felhívást közzé tevő hét civil szervezet megalakította a Nemzeti Összetartozás Szombathelyi Emlékbizottságát. Tagok: Honderű Asztaltársaság Egyesület, Polgárok a Városért Egyesület, Polgári Egyesület Szombathelyért, Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület, Rákóczi Szövetség Vas Megyei Szervezete, Szülőföld Egyesület, Vas Megyéért Egyesület. A szombathelyi Ezredévi parkban felállítandó Nemzeti összetartozás emlékhely megvalósítása közadakozásból történik, amelyhez 50 millió forint összegyűjtése szükséges. Az emlékhelyre szánt felajánlásokat az 59501211-16536117 számlaszámra várja a Nemzeti Összetartozás Szombathelyi Emlékbizottsága.

Az emlékbizottság az emlékhely megvalósítására nyílt, országos művészeti tervpályázatot ír ki. Az egymillió forint összdíjazású pályázatra 2021. május 31-ig az ország minden tájáról várják az alkotók pályaműveit.

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Polgárok a Városért Egyesület nyílt, országos művészeti tervpályázatot ír ki a Szombathelyen létesítendő Nemzeti összetartozás emlékhely megalkotására, a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából.

A pályázat kiírója: Polgárok a Városért Egyesület

A pályázat célja: A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából Szombathely Megyei Jogú Város területén a nemzeti összetartozás eszméjének méltó emléket állító, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri alkotás megtervezése, amely közösségi találkozási helyként szolgál.

A pályázat jellege: országos, nyilvános

A pályázók köre: Munkájukat hivatásszerűen végző alkotók és alkotó közösségek; a referenciával rendelkezők előnyt élveznek.

Az alkotás helyszíne: Szombathely Megyei Jogú Város 203/2020. (IX.24.) Kgy. sz. határozata értelmében a szombathelyi Ezredévi parkon belül a mellékelt helyszínrajzon megjelölt terület.

Az alkotás műfaja: térplasztika, építmény, köztéri műalkotás, interaktív emlékmű

Az alkotás mérete: A megjelölt helyszín szerkezetébe, közvetlen környezetébe arányaiban illő, az épített és természeti környezethez illeszkedő megformálás.

Az alkotás anyaga: Kő, márvány, üveg, bronz, nemesacél vagy más tartós anyag. A mű felületén, nem zavaró helyen röviden megfogalmazott felirat helyezendő el a mű eszmei mondanivalójáról.

Az alkotás karaktere: A pályázati kiíró kiköti az alkotás karakterére vonatkozóan, hogy az feleljen meg a nemzeti összetartozás szellemiségének és segítse elő az emlékhely közösségteremtő szerepének érvényesülését. A térbeli kompozíció utaljon a trianoni döntés következményeire, a történeti Magyarország és Vas vármegye területi megcsonkítására, azonban az alkotás művészi mondanivalója összhatásában legyen reménykeltő, jövőbe mutató. A mű egyúttal fejezze ki a magyar nemzet egységét és életerejét. Előnyt élveznek a Trianon-emlékművek hagyományos ikonográfiájától eltérő megformálások; az interaktivitást lehetővé tevő megoldások, a víznek az alkotás integráns részeként (csobogó, szökőkút) történő megjelenését biztosító tervek.

A pályaművek elbírálása: A beérkezett jeligés pályaművek közül a Nemzeti Összetartozás Szombathelyi Emlékbizottsága választja ki a díjazottakat. A pályázati kiíró a tervpályázati eljárást követően – amint a megvalósításhoz szükséges anyagi forrás rendelkezésre áll – a díjnyertes pályázók egyikével köt kivitelezési szerződést. A megvalósítandó köztéri műalkotás szakmai véleményezését a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft (MANK) által delegált szakértői bizottság végzi.

Pályadíjak:

1. díj: bruttó 500.000 Ft
2. díj: bruttó 300.000 Ft
3. díj: bruttó 200.000 Ft

A pályaműnek tartalmaznia kell:
 az alkotás M=1:10 léptékű makettjét tetszőleges anyagból és a makett
bemutatását digitális adathordozón (CD-n, DVD-n), legalább 4 nézetből
készült fotókkal,
 építési és környezettervet 1:100 léptékben,
 látványtervet, a környezetbe illeszkedés bemutatásával,
 műleírást,
 a megvalósítás részletes költségvetését, amely tartalmazza a szerzői díjat, a kivitelezés, elhelyezés díját és a közvetlen környezethez való szerves illeszkedéshez kapcsolódó költségeket (pl. parkosítás, térburkolás, díszvilágítás, vízforgató technika) az összes járulékkal együtt, amely összköltség együttesen nem lehet több, mint nettó 50 millió Ft,
 a megvalósítás időkereteit, amely a szerződéskötéstől számított legfeljebb 1 év időtartam lehet.

Zárt borítékban, amelyre csak a jelige írható, meg kell adni az alábbi adatokat:
 a pályázó nevét, lakcímét, székhelyét, telefonos és e-mailes elérhetőségét,
 a pályázó szakmai önéletrajzát (1 oldal terjedelemben),
 a pályázó referenciaanyagát,
 adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatot,
 nyilvánossági nyilatkozatot

A pályaművek beadásának helye és ideje:
A pályázatokat a Polgárok a Városért Egyesület részére (9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 9.) Breznovits István számára kell eljuttatni. A pályázati kiíró a pályaművek átvételéről átvételi elismervényt ad ki.

Beérkezési határidő: 2021. május 31.

További pályázati információk:
Egy alkotó több pályaművel is jelentkezhet.
Egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat.
A pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtja, a pályázati kiírás feltételeit magára
nézve kötelezőnek fogadja el. A győztes pályázó vállalja az együttműködést a szakvéleményezést végző MANK-al. A pályázati kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatból kizárásra kerül:
 a határidő után benyújtott pályamű,
 az a pályamű, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget,
 a formai követelményeket nem teljesítő pályamű.

A pályázati kiíró a beadást követően egyszeri hiánypótlási lehetőség biztosít a pályázóknak, legfeljebb 15 napos határidővel.

A pályázat eredményének kihirdetése:
A pályázati kiíró a pályázókat a Nemzeti Összetartozás Szombathelyi Emlékbizottsága döntését követő harminc napon belül írásban értesíti a tervpályázat további hasznosításának lehetőségéről. A pályaműveket a pályázati kíró – igazolás ellenében – a pályázóknak visszaadja, kérésre visszaküldi. Az át nem vett pályaműveket az értesítést kiküldését követően legfeljebb 60 napig őrzi meg.

A pályázattal kapcsolatos információ:
A pályázók felvilágosítást kaphatnak a Polgárok a Városért Egyesület vezetőségétől (Breznovits István alelnök: 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 9. tel: +36/30/2190483, e-mail: breznovits@promen.hu).

Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. Bővebben