A 2023. évi taggyűlés

Tisztelt Tagtársam!

Ezúton tisztelettel meghívom a Vas Megyei Építész Kamara 2023. évi taggyűlésére.

Helye: Vas Megyei Építész Kamara nagyterme (Szombathely, Thököly u.14.)

Ideje: 2023. május 23. kedd, 15.45 óra

Regisztráció: 15.30 órától

Ha a taggyűlés 15.45 óráig a megjelenés elégtelensége miatt nem határozatképes, és ezért meghiúsul, a megismételt taggyűlést változatlan helyen és napirenddel 2023. május 23-án 16 órai kezdettel ismételten összehívjuk. Az 1996. évi LVIII. Törvény 5. § (3) alapján a megismételt taggyűlés határozatképes, ha azon a bejegyzett tagok több, mint 10 százaléka jelen van.

Napirend előtt:

 Elnöki megnyitó, a határozatképesség megállapítása

 Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása

 Napirend elfogadása

A taggyűlés napirendje:

1. A kamara 2022. évi tevékenységéről és költségvetéséről szóló elnöki beszámoló

Az egyszerűsített éves beszámoló elfogadása

A Felügyelő Bizottság 2022. évről szóló beszámolója

Az Etikai-Fegyelmi Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolója

Hozzászólások

Szavazás

2. A 2023. évi költségvetés előterjesztése

Az elnökségi határozatnak megfelelően az elnök ismerteti, és indoklással egészíti ki a 2023. évi költségvetés tervezetet

A Felügyelő Bizottság véleményének ismertetése

Hozzászólások

Szavazás

3. Alapszabály módosítása

4. Egyebek

5. Zárszó

Szombathely, 2023. május 3.

Takács András József

elnök